ลูกค้าและผลงาน – บางส่วน

115123_logo_3    กลุ่มบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

1343    กลุ่มบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด

download    กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด

VRP_Standard_Logo_Color    บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

33704    กลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

 Blue-Stack      บริษัท บลู สแท็ค จำกัด

sepumma_pic    บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด

img      กลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

150312_logo_1    กลุ่มบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Screen Shot 2016-04-23 at 10.09.59 AM  บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
Screen Shot 2016-04-23 at 10.14.22 AM    กลุ่มบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

130074_logo_1    บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด

1411136893-springnews-o  กลุ่มบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 Screen Shot 2016-04-23 at 10.17.22 AM        ที นิวส์

2    กลุ่มบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 logo (1)          NITRO CHEMICAL INDUSTRY

toyota-krungthai    Toyata Krungthai Co., Ltd.

Screen Shot 2016-04-23 at 10.21.10 AM  กลุ่มบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

Screen Shot 2016-04-23 at 10.22.03 AM   The Nature Group

Screen Shot 2016-04-23 at 10.22.09 AM Schneider Electric

Screen Shot 2016-04-23 at 10.24.00 AM ตลาดยิ่งเจริญ