บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด

เดิมชื่อสำนักงานมั่งมีทรัพย์ ออดิท ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ก่อนเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด” ในปี 2556

ประสบการณ์ทีมงานส่วนใหญ่ผ่านการตรวจสอบงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีนโยบายที่จะพัฒนากระบวนการขั้นตอนการทำงานและผลงาน เพื่อให้มีคุณภาพสม่ำเสมอภายใต้การทำงานที่มีจริยธรรม และมีมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังที่จะให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ตั้งแต่ตั้งบริษัทมานั้นเรามีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการบอกต่อของทั้งผู้ใช้บริการก่อนหน้าและผู้ใช้บริการในปัจจุบัน

เราให้บริการแบบ 360 องศา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ทั้งงานหลังบ้าน-หน้าบ้าน เนื่องจากเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงรวมทั้งพันธมิตรที่มีความสามารถการทำงานเขาเรานั้นไม่ได้มีเพียงแต่ภาคทฤษฎีที่เป็นหลักการเท่านั้น แต่เราเน้นเรื่องภาคปฏิบัติที่ร่วมทำงานกับท่าน โดยให้ผลลัพธ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง เราหวังว่างานที่เราร่วมกันทำนั้นจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ท่านและองค์กรของท่าน